• یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
  • الاحد ٢٣ ذی قعده ١٤٤٤
  • Sunday, June 11, 2023
صفحه اصلی
سلامت و محیط زیست
ایمنی و حوادث
مدیریت بحران
علمی
بین الملل
rss
کد مطلب :   20747 تاریخ انتشار: 
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 20:58 تاریخ آخرین ویرایش :
  1394/08/30
 
 
اصول ایمنی در عملیات رنگ گاری
اصول ایمنی در عملیات رنگ گاری

*خطرات :  استنشاق میست ها ، بخارات رنگ ها، حلال ها و تینر می تواند موجب آسیب شود که میزان آن بستگی به ماهیت عوامل شیمیایی ، مقدار و نحوه تماس با آنها دارد.  بسیاری از آنها باعث آسیب پوست و چشم شده و یا ازطریق پوست جذب می شوند. میزان آسیب های فیزیکی به میزان موثر و قابل توجهی با استفاده از برنامه کاری مناسب و وسایل حفاظت فردی قابل کنترل می باشد. 

 

* ایمنی   وسایل فشار(کمپرسورها):   کمپرسورهایی که هنگام رنگ  کردن استفاده می شوند به علت تولید هوای فشرده خطرناک هستندبنابراین سرپرست مربوطه بایداز سالم بودن دستگاه اسپری و کمپرسوراطمینان حاصل نماید. در تمام انواع دستگاههای اسپری رنگ، بین کمپرسور و دستگاه  اسپری باید شیر تنظیم فشار نصب نمود ،بین شیر تنظیم فشار و ظرف تحت فشار رنگ نیز یک شیر اطمینان و یک گیج فشار باید قرارداد. سایر وسایل مورد استفاده نیز بایستی قبل از استفاده کنترل شوند تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود اختلاط  رنگ  : اختلاط رنگ باید در اتاقی که دارای تهویه مناسب بوده و اجزای آن از مواد مقاوم در برابر آتش و ضد جرقه ساخته شده اندصورت گیرد.

 

*نظافت :  نظافت خوب برای عملکرد ایمن در کارگاههای رنگ ضروری است . اتاق رنگ باید همیشه تمیز نگهداری شود. تمام حلال ها یا باقیمانده های رنگ باید در ظروف فلزی در بسته نگهداری شده و روی آنها برچسبی که محتویات ظروف را مشخص می کند نصب نمود . این ظروف روزانه باید به محل مناسب منتقل و محتویات آن تخلیه گردد.

 

*بهداشت  : (تماس پرسنل با مواد شیمیایی) حلال های آلی در صنایع رنگ کاربردهای فراوانی دارند. تمام حلالهای آلی بر روی اعصاب مرکزی و پوست اثر می گذارند. پرسنلی که با حلال های آلی کار می کنند بخارات آن را استنشاق کرده و پوست آنها در معرض تماس با این مواد قرار دارد. تماس پوست با حلالها ممکن است باعث در ماتیت یا بیماری هایی با حساسیت کم تا آسیبهای جدی شود.

 

*وسایل حفاظت فردی :پرسنلی که با حلال ها کار می کنند باید لباس کار مناسب پوشیده و در صورت نیازاز ماسک استفاده نمایند. صورت ، چشم و دستهای خود را بصورت مناسبی بپوشانند. جهت به حداقل رساندن تماس بدن با مواد شیمیایی ، می توان لباس کار را مجدداًتعویض نمود.

 

*حفاظت از دستگاه تنفّسی  :   برای رنگها و موادشیمیایی مختلف وسایل حفاظتی ویژه ای وجود دارد که جهت انتخاب آنها باید با کارشناس بهداشت وایمنی مشورت نمود.

 

*بهداشت فردی  :  دستها وصورت باید همیشه عاری ازمواد شیمیایی بوده و در صورت آلوده شدن لباس ها، آنها را تعویض نمود.از تماس دست آلوده یا اشیای آلوده بادهان جلوگیری شود . در اتاق رنگ، خوردن و آشامیدن ممنوع است . 

 

*آلودگی آب وهوا  ( جلوگیری از آلودگی) :    عملیات رنگ کاری می تواند موجب آلودگی آب و هوای محیط شود و مناطقی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. ضایعات جامد، مایع و گاز ناشی ازعملیات رنگ بایستی مطابق قوانین حفاظت محیط زیست نابود شوند

 

*مواد آتشگیر :    محلی که مایعات آتشگیر یا قابل انفجار سر ریز شده باید به سرعت تمیز شود وسایل تولیدجرقه رااز محل خارج و هوای محیط کاملا تهویه گردد و اقدامات لازم جهت برطرف کردن آلودگی انجام گیرد. نباید اجازه داد مایعات قابل اشتعال وارد محیط های بسته و محصور نظیر فاضلاب ها شود زیرا امکان انفجار وجود دارد. 

 

*جلوگیری و محافظت از آتش سوزی : مراحلی از عملیات رنگ کاری که احتمال آتش سوزی دارندعبارتنداز : خشک کردن حلال و بکاربردن رنگ با دستگاه اسپری کننده رنگ های خاص ، لاک والکل ، روغن جلا، لاک صدفی ، حلال ها و تینرها به شدت آتشگیرند. بقیه مواد تحت شرایط خاصی آتش می گیرند. جهت کنترل ، این مواد را دسته بندی می کنند اسپری کردن رنگ : موادی که دمای اشتعال کمتراز140فارنهایت دارند بایستی به دقت جابجا شوند و این موارد و نکات ایمنی در مورد مواد با نقطه اشتعال بیشتر از140 فارنهایت رعایت شود.

 

* اسپرینکلرها: اسپرینکلرهای نصب شده در اتاق  اسپری رنگ باید مطابق با استاندارد باشد

 

*خاموش کننده های دستی :  خاموش کننده های قابل حمل بایستی نزدیک مکانهایی که  اسپری رنگ می شود نصب گردد. اداره ایمنی و بهداشت نوع خاموش کننده های مناسب را تعیین می کند

 

* سیستم های تهویه :1- سیستم های تهویه بایستی مطابق با استاندارد سیستم های تهویه ای باشد. 2- فن : پره های فن و محفظه آن باید ضد جرقه باشند و فضای کافی جهت ممانعت از اصطکاک و آتش سوزی وجود داشته باشد. پره های فن باید روی شفت محکم نصب شود تا زمانی که فن با تمام ظرفیت کار می کند، یکپارچگی و تعادل آن به هم نخورد. 3- دریچه های خروج هوا : این دریچه ها جهت محافظت از آسیب های مکانیکی ، باید بطور مناسب حفاظ شوند و بطور نرمال حداقل به فاصله 18اینچ ازمواد قابل انفجار فاصله داشته باشند. دریچه هاباید بطور متناوب و مرتب بازدید شوند تا اگر ذرات رنگ و مواد دیگر در آنها وجود داشت ، تمیز شوند. 4- اگزوز: هوای خارج شده از دستگاه  اسپری رنگ باید به نحوی به خارج هدایت شود که در مسیر خروج هوای محیط را آلوده نکند5- موتورها: موتورهای الکتریکی فن ها را نباید داخل دریچه ها قرار داد . تسمه ها نباید داخل دریچه ها باشند مگر اینکه تسمه و پولی ها حفاظ مناسب داشته باشند.

 

* انبار وجابجایی :1- رنگ، لاک و الکل ، تینر ، حلال ها و سایر مایعات قابل اشتعال و احتراق باید به اندازه مصرف روزانه در سالن نگهداری شوند. - این مایعات باید در ساختمانی مجزااز سایر ساختمانها انبار شوند یا در اتاق هایی که به صورت ویژه و مناسب برای این مواد طراحی و ساخته شده اند ، نگهداری گردند. - نگهداری حلال ها در ظروف در باز ممنوع است از ظروف در باز فقط در زمان تمیز کردن موادرنگی می توان استفاده کردوبعداز آن ، این مواد باید به ظروف در بسته منتقل شوند. - مایعات قابل اشتعال و احتراق را باید در ظروف مقاوم در برابر آتش سوزی و ضد جرقه نگهداری نمود 2- ظروف نگهداری:    ظروف نگهداری و حمل ونقل مایعات قابل احتراق و اشتعال باید در بسته ، قابل حمل و ایمن باشند. ظروف در باز یا شیشه ای برای این کار مناسب نیستند. رعایت موارد ایمنی جهت ممانعت از پخش شدن مواد در محیط الزامی است3-  هنگام انتقال مایعات از یک ظرف به ظرف دیگر ، هر دو ظرف باید اتصال زمین داشته باشند، این کار ازایجاد جرقه الکتریکی جلوگیری می کند. (در حین انتقال الکتریسیته ساکن روی ظروف جمع می شود.

 

* موارد الکتریکی :1- سیم کشی ها و تجهیزات برقی باید مطابق با استاندارد های مربوطه باشند، سیم کشی ها باید داخل دریچه فلزی واز نوع کابل های مناسب انتخاب شوند . روش های مختلفی برای سیم کشی در منطقه اسپری رنگ وجود دارد2- تجهیزات الکتریکی : تجهیزات الکتریکی در منطقه کار بایداز نوع ضد جرقه و مطابق با استاندارد باشند3- اتصال زمین تمام قطعات فلزی ، اتاق  اسپری رنگ و دریچه های خروجی موجود که شامل مایعات قابل اشتعال یا احتراق هستندباید اتصال زمین داشته باشند. 

 

   *سیستم اسپری رنگ بدون هوا:1- پیستوله  اسپری رنگ بدون هوا را هرگز روی بدن نگیرید، زیرا در عملیات مذکور که رنگ با فشار بالایی از پیستوله خارج می شود ممکن است باعث ضایعات پوستی شود2- تا قبل از کاهش فشار و بستن شیر خط اصلی ، پیستوله دستگاه اسپری یا شیلنگ را نبایداز پمپ جدا نمود3- هنگام تعویض بخشهایی از دستگاه اسپری ، پیستوله را پاکیزه نگه دارید وانگشتان خود راازروی ماشه بردارید ، پیستوله ها باید دارای حفاظ ماشه و قفل باشند4- کلیه اتصالات را کنترل کنید تااز محکم بسته شدن آنها و نداشتن نشتی اطمینان حاصل شود . شیلنگ مایعات باید به گونه ای باشد که تحمل فشار بالا را داشته باشد. 5- شیلنگ را کنترل کنید تااز سالم بودن و محکم بسته شدن و نداشتن نشتی اطمینان حاصل نمائید ، شیلنگ ها نباید با قسمتهای متحرک ماشین آلات تماس داشته باشند6- هرگز برای تمیز کردن سر پیستوله از انگشت دست استفاده نکنید زیرا این کار موجب آسیب های پوستی می شود.7- سطحی که رنگ می شود مثل دیوارها باید همانند پیستوله دارای اتصال زمین باشد تااز ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری شود8- اپراتور بایداز عینک حفاظتی و دستکش استفاده نمایند.

 

نویسنده : رضا نازی اقدم

نویسنده : حسن گرجی
کلید واژه
 
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر:
 
captcha
کد امنیتی:
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی HSE می باشد .
Hosted By gitisun