• چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
  • الاربعا ٧ شوال ١٤٣٩
  • Wednesday, June 20, 2018
صفحه اصلی
سلامت و محیط زیست
ایمنی و حوادث
مدیریت بحران
علمی
بین الملل
rss
کد مطلب :   83636 تاریخ انتشار: 
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
- 10:47 تاریخ آخرین ویرایش :
  1396/05/07
 
 
وضعیت زلزله در هفته گذشته در کشور
در هفته گذشته رکورد بزرگترین زلزله برای استان کرمان ثبت شد؛ ضمن آنکه در نهاوند استان همدان زلزله ۴.7 ریشتری رخ داد و پس لرزه های آن ادامه دارد.
وضعیت زلزله در هفته گذشته در کشور

در هفته گذشته بزرگترین زلزله در سیرچ استان کرمان با بزرگای 5.۴ رخ داد. این استان دارای ۱8 گسل شناخته شده فعال است و زلزله‌های زیادی را پشت سرگذاشته است. علاوه بر آن زلزله‌های مهمی در استان‌های ایلام، هرمزگان، فارس و کرمانشاه رخ داده است.  

رخدادهای لرزه‌ای هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۳۱ مرداد

در راور استان کرمان زلزله ۲.۲، رامهرمز زلزله ۲.8، درب بهشت استان کرمان زلزله ۲.۲، علی آباد گلستان زلزله ۲.9 و بهاباد استان یزد زلزله ۲.۲ ریشتری رخ داده است.

یکشنبه اول مرداد

در پاوه استان گلستان زلزله ۲.6، اندیمشک استان خوزستان زلزله ۲.۲ و نورآباد استان فارس زلزله ۲.8 به ثبت رسید.

در فیروزآباد استان تهران زلزله ۱.8 ریشتری درعمق ۱۰ متری رخ داد. کانون این زلزله در ۱۰ کیلومتری فیروزکوه و ۲۴ کیلومتری ارجمند استان تهران و ۴5 کیلومتری آلاشت استان مازندران بوده است.

در دماوند نیز زلزله ۱.9 ریشتری به ثبت رسید. این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری و کانون آن در ۳ کیلومتری دماوند، ۱۲ کیلومتری رودهن و ۱6 کیلومتری بومهن بوده است.

زلزله ۲.8 ریشتری نورآباد استان فارس، ۲.5 ریشتری خوسف استان خراسان جنوبی، ۲.۲ ریشتری میبد یزد، ۲.۱ ریشتر بافق استان بزد، ۲.۲ ریشتر تازه کند نصرت آباد استان آذربایجان، ۲.8 ریشتری خشت استان فارس، ۲.7 ریشتری میداود استان خوزستان و  ۲.7 ریشتری سیرچ استان کرمان از دیگر زمین لرزه‌های این روز بوده است.  

در اشترینان استان لرستان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۱ ریشتر رخ داده است. کانون این زلزله که در عمق 8 کیلومتری بوده در ۱۲ کیلومتری اشترینان، ۲5 کیلومتری بروجرد و ۲6 کیلومتری نهاوند استان همدان گزارش شده است.

زلزله ۳ ریشتری زهان استان خراسان جنوبی از دیگر رخدادهای لرزه‌ای مهم روز اول مرداد ماه بوده است. این زلزله در عمق 6 کیلومتری و در ۱9 کیلومتری زهان، ۳۳ کیلومتری قهستان و ۳6 کیلومتری آرین شهر استان خراسان جنوبی بوده است.

زلزله 5.۴ ریشتری سیرچ استان کرمان از مهمترین زمین لرزه‌های روز اول مرداد ماه است که در عمق 7 کیلومتری و در ۱۱ کیلومتری سیرچ، ۲۱ کیلومترب اندوهجرد و ۲8 کیلومتری گلباف استان کرمان است.

دوشنبه ۲ مرداد

روز دوشنبه با زلزله مهم سیرچ کرمان با بزرگای ۳ ریشتر آغاز شد. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و در 9 کیلومتری سیرچ، ۲7 کیلومتری ماهان و ۲7 کیلومتری اندوهجرد استان کرمان به ثبت رسید.

در این منطقه همچنین زلزله‌ دیگری با بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است و بعد از آن دو زلزله ۲.۲ ریشتری،

زلزله های ۲.5 ریشتری قیر استان فارس، ۲.۱ ریشتری استان اردبیل، ۲.۴ ریشتری جیرنده استان گیلان، ۲.۲ ریشتری سالند استان خوزستان، ۲.۱ ریشتری مارگون استان کهگیلویه و بویراحمدی و ۲.5 ریشتری بهاباد استان یزد از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این روز بوده است.

نور آباد استان فارس نیز زلزله ۳ ریشتری را تجربه کرده است که در عمق ۱۲ کیلومتری و در ۲۲ کیلومتری نورآباد، ۲۴ کیلومتری قائمیه و ۲5 کیلومتری نودان استان فارس به ثبت رسیده است.

سومار استان کرمانشاه با زلزله‌ای به بزرگای ۳.8 ریشتر در عمق 8 کیلومتری لرزید. این زلزله در ۲6 کیلومتری سومار کرمانشاه، ۳۲ کیلومتری عراق و ۳7 کیلومتری گیلانغرب استان کرمانشاه به ثبت رسید.

قائمیه استان فارس نیز زلزله ۳.۱ ریشتر به ثبت رسید. این زلزله در عمق 7 کیلومتری و کانون آن در ۱6 کیلومتری قائمیه،۲۰ کیلومتری نورآباد و ۲۰ کیلومتری نودان استان فارس بوده است.

زلزله ۲.۱ ریشتری مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد، ‌۲.5 ریشتری بهاباد یزد، ۲.8 ریشتری تسوج استان آذربایجان شرقی، ۲.۱ ریشتری باغ بهادران استان اصفهان و ۲.۲ ‌شبانکاری استان بوشهر از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز ۲ مرداد بوده است.

سه شنبه ۳ مرداد

مورموری استان ایلام با زلزله ۳ ریشتری لرزید. این زلزله در عمق ۲8 کیلومتری و در ۱5 کیلومتری مورموری، ۲۴ کیلومتری موسیان و ۳۳ کیلومتری سراب باغ استان ایلام رخ داده است.

در کتالم و سادات شهر استان مازندران زلزله ۲.۲، چورزق استان زنجان زلزله ۲.7، سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.5، سیرچ استان کرمان زلزله‌های ۲.۴ و ۲.۱، مصیری استان فارس زلزله ۲.۱، موچش استان کردستان زلزله ۲.6 و بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۴ به ثبت رسیده است.

در رویدر استان هرمزگان نیز زلزله ۳.5 ریشتری در عمق 5 کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله که در عمق 5 کیلومتری بوده در 5۲ کیلومتری رویدر، 55 کیلومتری کوخرد و 58 کیلومتری بستک استان هرمزگان رخ داده است.

بلداجی استان چهارمحال بختیاری زلزله ۳.۳ ریشتری رخ داده است. این زلزله در عمق 9 کیلومتری و در ۲۰ کیلومتری بلداجی، ۲۳ کیلومتری گندمان و ۲۴ کیلومتری گهرو استان چهارمحال وبختیاری گزارش شده است.

چهارشنبه ۴ مرداد

زلزله ۳.۴ ریشتری لاله زار استان کرمان از زلزله‌های مهم روز ۴ مرداد ماه است. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و 8 کیلومتری لاله‌زار، ۳۱ کیلومتری گلزار و ۳۲ کیلومتری نگار استان کرمان رخ داده است.

در سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.8، مود خراسان جنوبی زلزله ۲.۲، سربیشه استان خراسان جنوبی زلزله ۲.5، بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.9، اسلام آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۲ و ملاثانی استان خوزستان گزارش شده است.

سیرچ استان کرمان زلزله ۲.9، رامهرمز استان خوزستان زلزله ۲.۲، بهاباد استان یزد زلزله‌های ۲ و ۲.6، دهج استان کرمان زلزله ۲.۳، دوبرجی استان فارس زلزله ۲.9 و بافق استان یزد زلزله ۲.۲ ریشتری رخ داده است.

در کوشکنان استان هرمزگان زلزله ۳.۱ ریشتر و در قلعه گنج کرمان زلزله ۳ ریشتر رخ داد.

پنج شنبه 5 مرداد

زلزله ۲ ریشتر ماهان کرمان، ۲.5 ریشتر حاجی آباد هرمزگان، ۲.9 ریشتر بم کرمان، ۲.7 ریشتر الشتر لرستان، ۲ ریشتر نراق استان مرکزی، از جمله زلزله های روز 5 مرداد بوده است.

در جهرم استان فارس زلزله ۳.۳ ریشتر در عمق 7 کیلومتری به ثبت رسید.

جمعه 6 مرداد

در نهاوند استان همدان زلزله ۴.7 ریشتری رخ داده است. این زلزله در عمق ۲ کیلومتری بوده است.

در این منطقه ۳ زمین‌لرزه ۱.7 ریشتری دیگر گزارش شده است.

منبع : ایسنا
نویسنده : حسن گرجی
کلید واژه
 
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر:
 
captcha
کد امنیتی:
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی HSE می باشد .
Hosted By gitisun