• سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
  • اثلاثا ٤ شوال ١٤٤١
  • Tuesday, May 26, 2020
صفحه اصلی
سلامت و محیط زیست
ایمنی و حوادث
مدیریت بحران
علمی
بین الملل
rss
کد مطلب :   84449 تاریخ انتشار: 
جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:58 تاریخ آخرین ویرایش :
  1397/02/14
 
 
آخرین اخبار از وضعیت جاده های کشور
در شمال به جنوب محور هراز (محدوده پارک جنگلی آمل) سنگین، (محدوده تونل تکاور) و از شمال به جنوب محور کرج-چالوس (محدوده‌های دزدبن، پل زنگوله، سیاه بیشه) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
آخرین اخبار از وضعیت جاده های کشور

برابر آخرین گزارش‌های دریافتی در شمال به جنوب محور هراز (محدوده پارک جنگلی آمل) سنگین، (محدوده تونل تکاور) و از شمال به جنوب محور کرج-چالوس (محدوده‌های دزدبن، پل زنگوله، سیاه بیشه) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین تا این لحظه بارش باران در استان های آذربایجان غربی، کرمان شمال (اکثر محورها) گزارش شده است.

 اسامی محورهایی که مسدود می‌باشند به شرح زیر است:

۱-محور اولنگ-شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان‌های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر-پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می‌باشد.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع می‌باشد)

5-استان آ. شرقی (کمربندی آذرشهر به پل غله زار) بعلت سیلابی شدن رودخانه پایه‌های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهرمی باشد.

6-استان ایلام محور ایلام-ایوان محدوده تونل پیامبر اعظم بعلت ریزش سقف تونل مسدود گردیده و مسیر جایگزین از جاده قدیم ایلام – ایوان تونل رنو می‌باشد.

7- استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر 7 الی ۱8.5 بعلت عملیات راهسازی از تاریخ 97/۰۱/۳۱ الی 97/۰۴/۳۱ مسدود گردید و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل می‌باشد.

محورهایی که دارای محدودیت می‌باشند نیز به شرح زیر هستند:

۱-استان گیلان (محور قدیم-رشت-قزوین) مسیر جنوب به شمال پل امامزاده هاشم کیلومتر ۳۱۰ الی ۳9۴ از تاریخ ۳/۲/97 الی ۱۰/۲/97 روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و مسیر جایگزین از میدان امامزاده هاشم به سمت عوارضی آزادراه تا اولین بازشو به سمت رشت انجام می‌گردد.

۲-محور کرج-چالوس کیلومتر ۰ الی 7۰ از مورخ ۱/۲/97 الی ۲۰/6/97 از ساعت ۰8۰۰ الی ۱7۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

۳-غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم کیلومتر ۳7 الی 58 از مورخ ۱/۲/97 الی ۲۰/6/97 از ساعت ۰9۰۰ الی ۱7۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

۴-استان البرز، آزادراه تهران-کرج کیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/97 الی ۲۰/6/97 از ساعت ۰8۰۰ الی ۱5۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرا با عبور ترافیک

5-استان قزوین، آزادراه قزوین-رشت (پل یوز باشیجای-خلخال دشت) کیلومتر ۴8 از تاریخ ۳/۲/97 الی ۲۰/6۰/97 روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

6-استان قزوین، آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر 6۰ الی 77 از تاریخ ۳/۲/97 الی ۱5/۴/97 از ساعت ۰8۰۰ الی ۱8۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات لکه گیری و درز گیری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

7-استان قزوین، آزادراه‌های قزوین-زنجان کیلومتر ۰ الی 65 و قزوین-رشت کیلومتر ۰ الی 7۲ و قزوین-کرج کیلومتر ۰ الی 65 از تاریخ 5/۲/97 الی ۲۰/6/97 روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱9۰۰، روزهای چهارشنبه از ساعت ۰8۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه‌های تابلوهای ترافیکی، گاباریت‌ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

8- غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم کیلومتر ۰ الی ۳۰ از مورخ 5/۲/97 الی ۳۱/۳/97 از ساعت ۰9۰۰ الی ۱7۰۰ روزهایشنبه، یکشنبه، دوشنبه وچهارشنبه واز ساعت ۰9۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌گردد.

9- استان قزوین، لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۱5 از تاریخ 8/۲/97 الی ۳۱/۳/97 از ساعت ۰7۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰7۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- استان قزوین، لاین شمالی آزادراه قزوین-رشت از تاریخ 8/۲/97 الی ۳۱/۳/97 از ساعت ۰7۰۰ الی ۱9۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰7۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

منبع : مهر
نویسنده : حسن گرجی
کلید واژه
 
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر:
 
captcha
کد امنیتی:
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی HSE می باشد .
Hosted By gitisun