• چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
  • الاربعا ١٥ ذی قعده ١٤٤٠
  • Wednesday, July 17, 2019
صفحه اصلی
سلامت و محیط زیست
ایمنی و حوادث
مدیریت بحران
علمی
بین الملل
rss
کد مطلب :   84695 تاریخ انتشار: 
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
- 09:45 تاریخ آخرین ویرایش :
  1397/09/03
 
 
بررسی زلزله‌های هفته گذشته
در هفته گذشته ۱۴ زلزله بالای ۳ ریشتر در ۱۰ استان کشور به ثبت رسید ضمن آنکه بزرگترین زمین لرزه نیز در تازه آباد استان کرمانشاه رخ داد.
بررسی زلزله‌های هفته گذشته

در هفته گذشته ۱۴ زلزله بین ۳ تا ۳.8 در ۱۰ استان خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، سمنان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، بوشهر و فارس رخ داد. علاوه بر آن بزرگترین زلزله‌های این هفته در تازه آباد استان کرمانشاه با بزرگای ۴ و اهل استان فارس با بزرگای ۴.7 رخ داد.

جرئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲6 آبان

در ساعت 8 و ۱5 دقیقه روز ۲6 آبان زلزله‌ای به بزرگای ۳.8 منطقه پیش قلعه استان خراسان شمالی را لرزاند. عمق این زلزله در 6 کیلومتری و کانون آن در ۱۰ کیلومتری پیش قلعه، ۲۰ کیلومتری آشخانه و ۲9 کیلومتری بجنورد استان خراسان شمالی بوده است.

زلزله ۳.۴ سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زمین‌لرزه دیگری بود که در عمق 8 کیلومتری و در 8 کیلومتری سی‌سخت و ۲۲ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه وبویراحمد و ۲۱ کیلومتری کمه استان اصفهان رخ داد.

در رامهرمز استان خوزستان زلزله ۲.8، قوچان استان خراسان رضوی زلزله ۲.9، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.9 و کنار تخته استان فارس زلزله ۲.7 به ثبت رسید.

در طرود استان سمنان زلزله ۳ ریشتری به ثبت رسید که عمق آن در 9 کیلومتری و کانون آن در ۴۲ کیلومتری طرود و ۱۳۰ کیلومتری دامغان استان سمنان و ۱۲۲ کیلومتری جندق استان اصفهان بوده است.

تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌ای با بزرگای ۴.۱ را تجربه کرد که عمق آن در 6 کیلومتری و کانون آن در ۱9 کیلومتری تازه آباد، ۲8 کیلومتری جوانرود و ۳۱ کیلومتری کوزران این استان بوده است.

یکشنبه ۲7 آبان

در قصرین شیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.8، خانوک استان کرمان زلزله ۲.5، بهبهان استان خوزستان زلزله ۲.9، مردهک استان کرمان زلزله ۲.6 رخ داد.

در فنوج استان سیستان و بلوچستان زلزله ۳.۳ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۴ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در 7۱ کیلومتری فنوج و 7۲ کیلومتری بنت استان سیستان و بلوچستان و 9۴ کیلومتری چاه داد خدا استان کرمان بوده است.

دوشنبه ۲8 آبان

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.9 و گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.9 به ثبت رسید.

در فرخی استان اصفهان زلزله ۳.۳ رخ داد. عمق این زمین‌لرزه در ۱۱ کیلومتری و کانون آن در 57 کیلومتری فرخی، 6۱ کیلومتری خور و 79 کیلومتری جندق این استان بوده است.

سه‌شنبه ۲9 آبان

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از یک زلزله ۲.9 ریشتری زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ رخ داد که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون این زلزله در ۱9 کیلومتری تازه آباد، ۲8 کیلومتری سرپل ذهاب و ۳۳ کیلومتری کرند این استان بوده است. وقوع زلزله ۲.8 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در جزیره لارک استان هرمزگان زلزله ۳.۳ ریشتری رخ داد که عمق آن در 9 کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۱ کیلومتری جزیره لارک، ۳5 کیلومتری قشم و ۳7 کیلومتری جزیره هرمز استان هرمزگان بوده است.

در رباط پشت بادام استان یزد زلزله ۲.5، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.8، سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.6 به ثبت رسید.

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ رخ داد که عمق آن در ۱۴ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در۲۱ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و 8۴ کیلومتری گلمورتی استان سیستان و بلوچستان و 57 کیلومتری محمدآباد ریگان استان کرمان به ثبت رسید.

چهارشنبه ۳۰ آبان

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از یک زلزله ۲.7 ریشتری زلزله دیگری به بزرگای ۳ در عمق 6 کیلومتری رخ داد که کانون آن در۱5 کیلومتری تازه آباد، ۲9 کیلومتری سرپل ذهاب و ۳7 کیلومتری ازگله این استان بوده است. زلزله ۳.5 در عمق ۱5 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳ به ثبت رسید که عمق آن در 6 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 8 کیلومتری تسوج، ۲۱ کیلومتری کشکسرای و ۲6 کیلومتری شرفخانه این استان بوده است. زلزله‌های ۳.۳ در عمق 5 کیلومتری و ۳.۲ در عمق 6 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.6، هجدک استان کرمان زلزله ۲.9، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌های ۲.8 و ۲.7، سرخه استان سمنان زلزله ۲.5، کلمه استان بوشهر زلزله‌ ۲.8 و حسن آباد استان اصفهان زلزله ۲.7 گزارش شد.

شنبه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۲ کیلومتری لرزید که کانون رومرکز آن در ۲۲ کیلومتری شنبه و ۴۴ کیلومتری ریز استان بوشهر و ۳۲ کیلومتری دهرم استان فارس بوده است.

اهرم استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳ را تجربه کرد که عمق این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری و کانون آن در 7 کیلومتری اهرم، ۱۳ کیلومتری کلمه و ۲5 کیلومتری خورموج این استان رخ داده است.

در امیریه استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون رومرکز آن در۲۰ کیلومتری امیریه، ۲۲ کیلومتری مجن و ۲5 کیلومتری بسطام استان سمنان گزارش شد.

پنج شنبه اول آذر

در درب بهشت استان کرمان زلزله ۲.5، کوهی خیل استان مازندران زلزله ۲.5، امیدیه استان خوزستان زلزله ۲.8، انبار الوم استان مازندران زلزله ۲.5، چمستان استان مازندران زلزله ۲.6 رخ داد.

در دهرم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ رخ داد که کانون آن در ۲۰ کیلومتری دهرم، ۴7 کیلومتری افزر و ۴9 کیلومتری فیروز آباد این استان گزارش شد.

اهل استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.7 را تجربه کرد که عمق آن در ۲۰ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۲ کیلومتری اهل و ۳7 کیلومتری اشکنان استان فارس و ۳9 کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان بوده است.

جمعه ۲ آذر

در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.5، چترود استان کرمان زلزله ۲.6، حسن آباد استان اصفهان زلزله ۲.6 و در دهرم استان فارس زلزله ۲.7 به ثبت رسید.

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از یک زلزله ۲.8، زلزله‌ای به بزرگای ۳ به ثبت رسید.

نویسنده : حسن گرجی
کلید واژه
 
ارسال نظر
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.

3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

نام:
ایمیل:
نظر:
 
captcha
کد امنیتی:
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی HSE می باشد .
Hosted By gitisun