کد خبر: 83769
ریزش گود برداری غیر اصولی در پردیس
شهردار پردیس از ریزش گود برداری غیر اصولی در این شهر خبر داد و گفت: ساختمان مجاور تخلیه شد.

محمد لاله بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ریزش دیوار یک ساختمان بر اثر گودبرداری غیر اصولی خبر داد و گفت: روز گذشته دیوار شمالی یک ملک در حال ساخت در اثر گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت.

وی ادامه داد: پس از این حادثه بیم تخریب ساکنان مجتمع مجاور می رفت، که شهرداری پس از اطلاع به سرعت وارد عمل شده و ساکنان مجتمع را از منزل خارج کرد و اسکان موقت داد.

شهردار پردیس با بیان این که تمام ساکنان مجتمع مسکونی مجاور دیوار فرو ریخته در سلامتی کامل به سر می برند، گفت: در این حادثه کسی آسیبی ندیده است.

وی گفت: هم اکنون قسمت فرو ریخته پر و عملیات ایمن سازی انجام شده است و تا گرفتن تصمیم صحیح و اقدام اصولی، از ادامه ساخت ملک گود برداری شده ممانعت به عمل خواهد آمد.