کد خبر: 84492
رعد و برق شبانه تهران
تصاویری از رعد و برق شبانه تهران

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳97 - ۲۳:5۳