printlogo


کد خبر: 145162تاریخ: 1399/10/30 00:00
افزایش3.9 درصدی تلفات حوادث کاردر 8 ماه اول سال99
افزایش3.9 درصدی تلفات حوادث کاردر 8 ماه اول سال99
یک هزار و 258نفر در8ماه ابتدایی امسال در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3.9 درصد بیشتر شده است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، یک هزار و ۲58 نفر در 8 ماه ابتدایی امسال در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۲۱۱ نفر بود، ۳.9 درصد بیشتر شده است. 

از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزار و ۲۳5 نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار و ۲۰5 و تعداد زنان شش نفر بوده است. 

در این مدت استان‌های تهران با ۲77 نفر، آذربایجان شرقی با 9۰ نفر و خراسان رضوی با 85 فوتی بیشترین آمار و استان‌های بوشهر با دو نفر، کهگیلویه و بویراحمد با پنج نفر و چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند. 

۴۲ درصد تلفات حوادث کار از بلندی سقوط می‌کنند

سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در هشت ماهه امسال نیز 5۳8 نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۲.8 درصد کل تلفات را دربر می‌گیرد. 

پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۳۰۴ فوتی، ۲۴.۲ درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است؛ دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند. 

کاهش آمار مصدومان حوادث کار

در هشت ماهه امسال آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند 9.۳ درصد کاهش یافته است، در این مدت ۱7 هزار و ۳98 مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که 77۰ نفر آنان زن و ۱6 هزار و 6۲8 نفر آنان مرد بودند. 

افزایش تلفات حوادث کار در سال‌های اخیر

بررسی آمارهای 9 سال اخیر (۱۳9۰ تا ۱۳98) نشان دهنده روند کاهشی از سال ۱۳9۲ تا ۱۳9۴ و پس از آن یک روند کلی افزایشی با شیب ملایم است به طوری که شاهد بیشترین میزان تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۳9۲ با هزار و 99۴ فوتی و کمترین میزان آن در سال ۱۳9۴ با یک هزار و ۴9۴ فوتی هستیم.


لینک مطلب: http://hsenews.ir/News/View/145162