printlogo


کد خبر: 61750تاریخ: 1395/07/03 11:35
محیط زیست نیازمند توجه جدی در برنامه ششم توسعه کشور است / ضرورت تعامل حوزه محیط زیست با حوزه ایمنی و بهداشت
محیط زیست نیازمند توجه جدی در برنامه ششم توسعه کشور است / ضرورت تعامل حوزه محیط زیست با حوزه ایمنی و بهداشت
تشکیل سازمانی تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار باعث بروز تحولات مناسبی در حوزه نظارت ، پایش ، سازماندهی فارغ التحصیلان و شاغلین خواهد شد

محمد گنجی کیا رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری HSE گفت : در سطح کلان کشور بخش و یا سازمانی را می توان برای مدیریت حوزه HSE در ساختار دولت ایجاد کرد و برای به وجود آوردن چنین سازمانی یک سری الزامات قانونی لازم است  ، این امر مهم نیازمند این است که ما بتوانیم دروزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست ، قسمت های اجرایی دو وزارت و سازمان محیط زیست را هماهنگ کنیم و در خصوص مفهوم HSE تعاریف خود را یکسان سازی کنیم و در نهایت بعد از اجتماع توسط صاحب نظران که در این سه بخش هستند ، به هدف نهایی تحت عنوان سازمان ایمنی و بهداشت کار برسیم ، تا زمانی که مفاهیم و تعاریف سه سازمان یکسان نباشد ، در این حوزه نمی توان انتظار داشت اتفاقی بیافتد .


وی ادامه داد : در خصوص HSE آن چیزی که در دنیا هم کشورهای پیشرو استفاده می کنند ، بحث ایمنی و بهداشت شغلی یا اداره یا سازمانی تحت عنوان ایمنی و بهداشت شغلی .  نه اینکه بخواهیم فرآیند محیط زیست را از این مقوله کنار گذاریم ولی باید این نکته را بپذیریم که  در سطح کلان دو واژه ایمنی و بهداشت بسیار نزدیک همدیگر هستند هم در بحث کلان و هم در بحث اجراء ، ایمنی و بهداشت شغلی  ولی بحث محیط زیست یک بستر گسترده است و ادغام با حوزه ایمنی و بهداشت کار را پیچیده تر و سخت تر می کند ، به نظر بنده باید به سمت سازمان ایمنی و بهداشت شغلی با توجه به اینکه کشورهای پیشرو هم یک چنین سازمان هایی را به وجود آوردند . آوردن گستره وسیعی مثل محیط زیست به این مقوله کار را هم از لحاظ اجراء و هم از لحاظ اثرگذاری سخت تر و دشوارتر می کند .

 

وی یادآور شد : در کشورهای پیشرو از جمله آمریکا ، بریتانیا که سازمانی تحت عنوان OSHA دارند . تمرکز آن ها روی ایمنی و بهداشت شغلی است ، دیدگاه محیط زیست برای آن یک سازمان مستقل با یک سری الزامات جداگانه برای آن در نظر گرفته اند و به طور کامل این دو قسمت را جدا کردند و حتی در حوزه دانشگاهی هم شاهدیم در 26 دانشگاه آمریکا رشته ای تحت عنوان ایمنی و بهداشت اجرایی تدریس می شود و این نشان دهنده این است گرایش این ها هم به سمت سازمان های ایمنی و بهداشت است .


گنجی کیا تصریح کرد :  منظوراین نیست که حوزه محیط زیست را جدا بدانیم ، هیچ وقت بحث کیفیت و محیط زیست وحوزه امنیت را نمی توان از مقوله ایمنی و بهداشت جدا بدانیم . باید به دنبال این باشیم که مقوله محیط زیست را به مقوله ایمنی وبهداشت نزدیک کنیم ولی مقوله ایمنی و بهداشت مثل دو تا دست چفت همدیگر شوند ، کاملا قابلیت این وجود دارد که در حوزه ایمنی و بهداشت در کنار یکدیگر قرار گیرند ولی محیط  زیست را تنها می توان به این حوزه ها نزدیک کرد ولی نمی توان ادغام نمود .


وی بیان کرد : خوشبختانه در چند سال اخیر در حوزه ایمنی و بهداشت با توجه به الزامات قانونی و با توجه به اینکه آمادگی پذیرش صنایع برای این موضوعات بالا رفته است شاهد این هستیم که ایمنی و بهداشت کار بیشتر در صنایع و سایر بخش ها اجرایی تر شده است ولی در حوزه محیط زیست هنوز با کاستی هایی روبرو هستیم که با توجه به سند برنامه ششم امید است این موضوع هم پررنگ تر دیده و اجراء شود .


وی افزود : اگر سازمانی تحت عنوان سازمان ایمنی و بهداشت کار به وجود آید در بحث نظارت ، بحث پایش ، بحث سازماندهی فارغ التحصیلان ، شاغلین ، عملکرد و خروجی خوبی خواهد داشت تا زمانی که شاهد یک سیستم و سازمان تحت عنوان ایمنی و بهداشت ، سازمان HSE یا هر آنچه در آینده اسم آن شکل خواهد گرفت چنین سازمانی را نداشته باشیم ، هم فارغ التحصیلان ، هم دانشجویان هم شاغلین بحث احساس امنیت و احساس مفید بودن را نخواهند داشت و ما باید به سمتی رویم که سازمان ایمنی و بهداشت تحقق یابد با آن اهدافی را که برای خود ترسیم کردیم .


وی خاطر نشان کرد :  به وجود آمدن چنین ساختاری در دولت نیازمند یک سری ادغام ها و انحلال هایی است که لازم است در بدنه برخی از وزارت خانه ها و سازمان ها  صورت گیرد ،مطمئنا آن وزارت خانه هایی که این ادغام در آنها انجام گرفته است با یک چالشی روبرو هستند و آن سازمان هم که به وجود می آید یک سری وظایفی برعهده دارد که همه این ها باید آسیب شناسی شود و مورد بررسی قرار گیرد ولی مطمئنا تشکیل چنین سازمانی تمام چالش هایی که در اثر آن ادغام ها و آن انحلال را به وجود امده است را پوشش خواهد داد .


مصاحبه :  مریم محمدعلیزاده – محمد رفائیان
 


لینک مطلب: http://hsenews.ir/News/View/61750